Digital markedsføring og webdesign som skaper resultater

Automatisering og digitalisering av arbeidsprosesser

Skap ny vekst gjennom å frigjøre din og dine ansattes tid

Kjenner du igjen i disse utsagnene?

"Vi bruker for mye tid på oppgaver som ikke bringer oss nærmere forretningsmålene våre"

"Vi bruker tid på oppgaver som vi syns er kjedelige og demotiverende"

"Vi har for lite tid og energi til å drive med innovasjon og nyskapning"

"Våre selgere bruker for mye tid på oppgaver som ikke skaper salg"

Hva er forretnings-automatisering?

Forretningsautomatisering, eller workflow automation på engelsk, er kort fortalt å etablere prosesser som automatisk utførerer oppgaver som ellers ville vært gjort av mennesker. For å spare tid og energi er det mange arbeidsoppgaver som kan enten hel- eller halvautomatiseres. Eksempler på dette er automatisk utfylling av skjemaer, automatisk innhenting av opplysninger, rapportering og varsling ved viktige bedrifthendelser o.l.

I forretningsautomatisering benytter man vår tids rike utvalg av APIer til å etablere å gjøre jobben. Scenarioer forhåndsprogrammeres og jobben gjøres feilfritt av utrettelige algoritmer.

Forretningsautomatisering er suksessfaktoren til utallige startups og en strategi man ikke kan unngå i vår tids konkurranseutsatte verden.

Se hva vi kan gjøre for deg

Skjemaer

Digitalisering av skjemautfyllinger. Ferdig utfylt. Signer på mobilen. Send til mottager.

Data

Automatisert innhenting av data fra f.eks. nettsteder. Ferdig tygd og presentert

Varsling

Automatisk utsendelse av epost ved visse hendelser. La logikken varsle deg nå din oppmerksomhet behøves.

Nye leads

Få oversikt over nyetablerte bedrifter som har behov for dine tjenester. Vi overvåker Brønnøysundregistrene for deg.

Regnskap

Automatiser prosesser knyttet til bilagshåndtering, registrering av salg og kjøp.

Rapporter

Digitale dashboard eller jevnlig utsendte rapporter med akkurat den innsikten du behøver til beslutningsstøtte.
Ikon for å illustrere at du kan scrolle videre nedover på siden

Topp fordeler

+
Fokuser på vekst
Frigjør tid brukt på administrasjon
+
Unngå menneskelig feil
Utrettelige algoritmer gjør jobben
+
Økt arbeidsglede
Fjern demotiverende oppgaver

Vinn tilbake tiden

Med automatisering av trivielle tidkrevende arbeidsoppgaver

Ikon for å illustrere at du kan scrolle videre nedover på siden

Kundecaser

Laptop med skjemautfylling automatisert og ferdigutfylt

Varmefag

Ekspert på peis og ovn i Norge

Utfordring:
Kommune og Feiervesen krever dokumentasjon som innebærer tungvinne manuelle prosesser med utfylling, signering, scanning, innsending og arkivering.
‍‍‍
Løsning:
Digitalisering av skjema med forhåndsutfylte felter. Automatisk utsending trigget i etterkant av hvert oppdrag. Mobilvennlig utfylling og signering. Automatisk innsending og lettvin arkivering.

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  80% reduksjon i tid til gjennomføring

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Innfrir nå dokumentasjonskrav for alle jobber

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Frigjort tid hos ansatt til utføring av primærtjeneste

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Fjernet menneskelig feil og glipp

Laptop med nettstedet Spanishly hvor man lærer spansk. Kunde av treffsikker som fikk automatisert CRM-operasjonen sin.

Spanishly

Lær spansk via videosamtaler med din private spansklærer

Utfordring:
Krevende oppfølging oversikt med stort antall kunder i ulike stadier i kundelivsyklusen med mål om personlig og tilpasset oppfølging av hver enkelt kunde.
‍‍
Løsning:
Automatisk overvåkning timekjøp og timebestilling. Varsling til salgsansvarlig om behov for kundeoppfølging og automatisk resultatrapportering til ledere.

 • Oversiktlig overblikk over nåsituasjonen

 • Beroligende med varsling ved viktige hendelser

 • Styrker og letter arbeidet til salgsansvarlige

 • Struktur som understøtter skalerbarhet

Varmefag

Kom øverst i søkeresultatet for dem som søker etter elektriker i ditt område.

Særdeles effektiv annonsering.

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Bli sett i øyeblikket kunden ser etter elektriker

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Få dem inn til nettstedet ditt

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Få  flere til å ringe deg

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Vinn over konkurrentene dine

Dashboard over elektrikerbedrifter i Norge. Eksempel på automatisering av rapport, data og innsikt

Lux Fide

Medlemsorganisasjon for elektrikerbedrifter

Utfordring:
Finne nye potensielle medlemsbedrifter

Løsning:
Interaktivt dashboard med norgeskart, data og kontaktopplysninger til samtlige elektrikerbedrifter i Norge. Data hentet fra Brønnøysundregistrene med omsetning, antall ansatte, daglig leder med mer.

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Tidsbesparende research

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Mer innsikt enn tidligere tilgjengelig

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Mulighet til å merke leads med status

 • Avhukningsboks for fordeler ved å få tjenester av Treffsikker AS

  Engasjerende arbeidsverktøy

Gi deg selv et fortrinn

Automatisering er strategien for din neste vekstfase

Ikon for å illustrere at du kan scrolle videre nedover på siden

Slik går vi frem

1
Identifiser forbedringer
Sammen finner vi hvor potensialet
2
Utvikle løsning
Logikken utformes og testes
3
Drift og overvåkning
Arbeidsprosessen er automatisert
Lyspære

Pris

Vi tror på at de beste forretningsmodeller harmonerer med verdien som skapes. Derfor tar vi all risiko i oppstart og tar kun betalt når tjenesten vi har laget for deg er i bruk og den skaper verdi for deg og din bedrift. Vårt mål er å gi deg 10x i avkastning.

Kontakt oss for et tilbud.

 • Null kroner oppstartskost

 • Kun kost når tjenesten er i drift

 • Ingen bindingstid

Neste steg

Vi brenner for næringsliv og entreprenører.
La oss ta en helt uforpliktende prat :)
TA kontakt