/
AI og bedrifters synlighet: Hvordan tilpasse seg?
Hånd som chatter med ai ChatGPT
AI · ChatGPT · Digital markedsføring

AI og bedrifters synlighet: Hvordan tilpasse seg?

Hvordan AI påvirker måten vi finner bedrifter? Hvordan bedrifter bør tilpasse seg? Les våre og AI sine svar på dette her.

Lesetid: 8 min. Skrevet av: Kjetil Grøsland

Hvordan tilgang til AI endrer kundeadferden i søk etter tjenester og bedrifter

I dagens moderne, digitale verden blir kunstig intelligens (AI) og teknologi stadig mer integrert i våre daglige liv. En rapport fra PwC anslår at AI-teknologier vil bidra med opptil 15,7 billioner dollar i globalt BNP-vekst innen 2030, noe som understreker den betydelige innvirkningen AI vil ha på næringslivet.

Lanseringen av ChatGPT har overrasket mange av oss i hvor kjapt vi tar i bruk og tilpasser handlingsmønstrene våre nå som vi har denne teknologien så tilgjengelig og av såpass høy kvalitet. GPT-4 har vært en sterk bidragsyter i utformingen av denne artikkelen.

Denne teknologiske utviklingen påvirker ikke bare måten vi kommuniserer og utfører oppgaver på, men vil også i økende grad endre hvordan vi finner og velger bedrifter og tjenester. Med AI-drevne søkemotorer, personlige assistenter og anbefalingstjenester blir det enklere, mer presist og mer effektivt for forbrukere å finne bedrifter som oppfyller deres behov og forventninger.

Som et resultat av disse endringene må bedrifter nå umiddelbart begynne å tilpasse sin markedsføringsstrategi for å holde tritt med den kundenes endrede adferd og dem teknologiske utviklingen. En nøkkelfaktor i denne tilpasningen er gjøre det enkelt for den kunstige intelligens å både finne og vurdere din bedrift som et godt valg. Hvordan vil du her få vite mer om.

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan AI og teknologiendringer påvirker måten folk finner bedrifter, og hvordan bedrifter bør tilpasse sin markedsføringsstrategi for å møte disse endringene. Vi vil også ta en unik tilnærming ved å inkludere en dialog med en AI om dette temaet, samt diskutere noen få enkle konkrete tiltak bedrifter kan implementere allerede nå for å oppnå bedre synlighet på kort og lang sikt.

Hvordan AI forandrer måten vi finner tjenester og bedrifter? - Hør hva AI selv svarer

Selv besitter vi mange års erfaring med digital markedsføring og kunstig intelligens. Basert på dette har vi en formening, men i stedet for å dele våre spekulasjoner om hvordan AI og teknologiske endringer vil påvirke måten vi finner bedrifter og tjenester, tenkte vi: "Hvem er bedre å spørre om dette enn AIen selv?" Derfor benyttet vi den mest avanserte AIen tilgjengelig i skrivende tidspunkt, GPT-4 (OpenAI) for å få innsikt i hvordan kunstig intelligens vil endre kundeatferd.

GPT-4 ga oss følgende svar på hvordan AI vil hjelpe mennesker med å finne bedrifter for å få utført tjenester i fremtiden:

 1. Personlige assistenter (Siri, Alexa, Google Assistant, ChatGPT, nye)
  AI-drevne personlige assistenter vil kunne forstå brukerens behov og foreslå relevante bedrifter
  basert på tidligere erfaringer og preferanser.
 2. Søkemotorer (Google, Amazon, Netflix, YouTube, nye)
  Søkemotorer vil bli mer sofistikerte og kunne forstå komplekse spørsmål og behov, levere
  mer presise og relevante resultater.
 3. Anbefalingssystemer (Amazon, Google Reviews, AirBnB, nye)
  AI vil forbedre anbefalingssystemer ved å analysere store mengder data, inkludert
  brukeranmeldelser, priser, tilgjengelighet og kvalitet på tjenester.

Svaret engasjerte oss meget og det bekrefter på lang vei våre egne teorier, og styrker oss i vår anbefaling på hva bedrifter nå både kan og bør gjøre for å forberede seg på denne vridningen i kundeadferd som denne teknologiske nyvinningen medfører. I neste seksjonene vil vi utforske disse ideene videre og diskutere hvordan bedrifter kan tilpasse seg denne nye virkeligheten og sørge for at AI kan finne og vurdere deres bedrift som et godt valg for potensielle kunder.

Hvordan AI vil finne informasjon for å anbefale bedrifter og tjenester

Det innsiktsfulle svaret fra GPT-4 gir oss en dypere forståelse av hvordan AI vil påvirke kundeadferd og måten folk finner bedrifter og tjenester på. Svaret avslører også viktige indikasjoner på hvilke faktorer en AI vil vurdere når den hjelper kunder med å finne den riktige bedriften eller tjenesten.

Noen av de spennende faktorene som er nevnt inkluderer:

 • Tidligere erfaringer
 • Preferanser
 • Priser
 • Brukeranmeldelser
 • Tilgjengelighet
 • Kvalitet på tjenester

Hvordan vil en kunstig intelligens kunne hente inn denne informasjonen?

AI-systemer vil samle brukerpreferanser på tilsvarende måte som Google, Facebook, Amazon og andre allerede gjør. Og de vil trolig bli skremmende gode til kjenne oss.

Informasjon om priser, tidligere erfaringer, brukeranmeldelser, tilgjengelighet og kvalitet er allerede tilgjengelig på nettet gjennom et enkelt Google-søk. Mens vi tidligere som forbrukere måtte søke manuelt og sammenligne flere konkurrenter, vil AI nå utføre hele denne prosessen for oss – mer effektivt og på sekunder i stedet for minutter og timer.

Kunstig intelligens er skapt og trent på informasjon fra internett, og vil fortsette å benytte denne enorme informasjonskilden. Dette betyr at bedrifter må sørge for at de har en solid digital tilstedeværelse og at deres informasjon er oppdatert og lett tilgjengelig for AI-systemer, slik at de kan bli vurdert og anbefalt til potensielle kunder. I neste seksjon går vi inne på noen konkrete tiltak som vil ha særdeles stor betydning og effekt.

3 strategier for å optimalisere markedsføring i en AI-drevet verden

Når vi nå beveger oss inn i en AI-drevet verden, er det viktig for bedrifter å forstå at de nå i økende grad må markedsføre seg ovenfor AIens algoritmer fremfor sluttbrukerne selv. For å oppnå best mulig synlighet og anbefalinger fra AI, er det viktig å fokusere på følgende nøkkelområder for å hjelpe AIen med å fremheve din bedrift fremfor konkurrentene dine:

 1. Optimaliserte nettsider med informasjon AIen ser etter
  Sørg for at nettsiden din inneholder relevant og detaljert informasjon om tjenestene og produktene du tilbyr, samt priser og tilgjengelighet. Strukturerte lister med f.eks. tjenester og priser er et godt tips. Dette vil hjelpe AIen i både finne informasjonen den søker, samt presentere det på en måte som fjerner tvil. Bedrifter som tilbakeholder eller utydeliggjør informasjon, vil trolig ikke bli anbefalt av AIen da tvilen blir for stor. Sørg for at nettstedet ditt er mer transparent og informativ enn konkurrentene dine, samt at det holder en god webteknisk kvalitet. Spør oss gjerne mer om dette.
 2. Optimalisert bedriftsprofil på Google og andre oppslagstjenester
  En godt optimalisert bedriftsprofil på Google My Business og andre oppslagstjenester vil sikre at AIen enkelt kan finne informasjon om bedriften din. I tillegg til åpningstider, adresse og kontaktinformasjon, er det nå enda mer viktig å ha korrekte tjenestekategorier og solid beskrivelse av bedrift og tjenester på disse profilene. Dette fordi AIen vil gjøre søk mot Google Maps og andre oppslagstjenester for å finne mest relevante tjenestetilbydere i forhold til hva vedkommende søker. Spør oss gjerne mer om dette.
 3. Gode anmeldelser på Google og tilsvarende review-tjenester ⬅️
  I svaret fra GPT-4 ble det understreket at tidligere erfaringer og brukeranmeldelser er viktige faktorer som AI vil vurdere når den hjelper kunder med å finne den rette bedriften eller tjenesten. Dette er en solid kilde i vurderingen av hvilken kvalitet man kan forvente å få. Det er også den kilden vi mennesker i økende grad legger vekt på når vi vurderer en bedrift, tjeneste eller produkt. Det er dermed naturlig at AIen vil etterligne vår adferd og gjøre det samme. For AI blir dette enda mer kraftfullt, da den raskt kan konsumere et langt større antall anmeldelser fra flere bedrifter for å gjøre seg opp en mening om blant annet kvalitet. Spør oss gjerne mer om dette.

Når det gjelder det sistnevnte punktet, er det viktig å forstå at AIens vurdering vil være avhengig av en rekke faktorer knyttet til anmeldelser. Nedenfor får du vite hvilke dette er, samt hvordan du kan ta skritt foran dine konkurrenter.

Hemmeligheten mange ikke vet om hvordan AI vurderer anmeldelser

AI er et kompleks sett av algoritmer, mye tilsvarende Googles egne søkemotoralgoritmer. Tilsvarende prinsipper vil dermed gjelde for AIens søkemotor, slik Google sin søkemotor i dag opererer.

Informative anmeldelser med relevant innhold og nøkkelord vil gi AIen en bedre forståelse av tjenestene du tilbyr og kvaliteten på disse tjenestene. Et godt antall anmeldelser vil også bidra til å skape et solid grunnlag for AIens evaluering, og vise konsistens i kvaliteten på tjenestene dine.

Din bedrift bør ha en jevn strøm av gode vurderinger. Hyppighet, kontinuitet og ferskhet i anmeldelser avgjørende for AIens vurdering. Å motta jevnlige anmeldelser over tid vil signalisere til AIen at bedriften din kontinuerlig leverer gode tjenester og er i stand til å tilpasse seg endringer i markedet og kundenes behov.

Bedriftens besvarelser på omtaler vil også evalueres av AIen i vurderingen av til hvilken grad bedriften er engasjert, kundefokusert og håndterer ulike tilbakemeldinger. Les gjerne denne artikkelen om hvordan man besvarer eventuelle negative omtaler.

Bedrifter som satser på innsamling av gode reviews vil tjene på følgende:

 • Oftere anbefalt av AI nå og i fremtiden
 • Fremhevet i Google Søk og Google Maps
 • Økt konverteringsgrad gjennom økt tiltro
 • Flere muntlige anbefalinger

Slik får du en jevn strøm av gode anmeldelser av din bedrift?

For å oppnå en jevn strøm av gode anmeldelser er det viktig å be kundene om tilbakemeldinger. Studier viser at betydelig flere kunder gir online anmeldelser dersom de bare blir spurt, spesielt hvis det blir gjort til rett tid og på en enkel måte, som for eksempel ved å sende dem en link.

Det beste er å be om anmeldelser personlig, men de fleste erfarer at dette er vanskelig å gjøre i praksis, spesielt over tid. Derfor har vi utviklet to tjenester for å gjøre det enklere for bedrifter å få et jevnt tilsig av gode anmeldelser også over tid:

To tjenester for å øke gode kundevurderinger

a) Automatisk SMS-tjeneste
Vår SMS-tjeneste automatiserer prosessen med å be kunder om anmeldelser. Etter et fullført kjøp eller oppdrag, vil kunden motta en SMS med en link til å skrive en anmeldelse. Dette gjør det enkelt og raskt for fornøyde kunder å dele sine positive erfaringer og hjelper bedrifter med å få flere gode anmeldelser. Mindre fornøyde kunder blir oppfordret til å skrive en privat tilbakemelding. Test SMS-tjenesten her for å se hvordan det fungerer. Tjenesten kan helautomatiseres gjennom smarte integreringer mot systemer din bedrift allerede benytter.

b) Visittkort med QR-kode
Ved å tilby visittkort med en QR-kode som leder direkte til Google Reviews, kan du gjøre det enklere for dine kunder å gi din bedrift en anmeldelse. Kunden skanner QR-koden med sin smarttelefon og umiddelbart skriver en anmeldelse. Dette sparer tid og krefter for kunden og øker sannsynligheten for at de vil gi en positiv vurdering. Kortet deles ut av dine ansatte i kundemøtet etter f.eks. endt oppdrag.

Ved å bruke disse tjenestene kan bedrifter enkelt og effektivt samle inn gode anmeldelser fra fornøyde kunder. Dette vil gi bedriften et solid grunnlag for å bli vurdert og anbefalt av AI-systemer og øke synligheten i dag og i fremtiden i den stadig mer konkurranseutsatte digitale markedsplassen. Les mer om visittkortene her.

Sluttord

Håper denne artikkelen gav deg nyttig ny informasjon om hvordan kundenes adferd vil endre seg og hvordan AI når blir en viktig medspiller i digital markedsføring. Håper du også fikk mer forståelse for hvordan AI vil danne grunnlag for å vurdere bedriftere og gi anbefalinger, og hvordan du kan gjøre noen konkrete enkle tiltak til å komme betydelig foran konkurrentene dine. Håper føler deg noe mer utrustet til å møte fremtiden, og at du vurderer de to tjenestene vi har utviklet. Disse tjenestene er utviklet primært fordi vi vet hvilken betydning reviews har for SEO (Search Engine Optimization) og AIO (Artificial Intelligence Optimization).Artikkelen er skrevet av Kjetil Grøsland med god hjelp av GPT-4.

Kilder

Vinn markedet med flest anmeldelser på Google

Interessert?

Send oss en melding.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Logo: Norsk Tipping. Firmaet Treffsikker AS har bakgrunn i.
Logo Red Performance · Performance Marketing byrå i Oslo
Logo Bohus. Møbelkjede og tidligere kunde av Treffsikker AS
Logo Nikita